Maand: december 1999

Profetieën voor 2000

Uit stof zijt gij opgebouwd en tot stof zult gij wederkeren. Nu de mensheid aan de vooravond staat van een nieuw millennium, tellen onderzoekers wereldwijd maar liefst 30.000 onheilstijdingen vol rampspoed en ellende.

Corruptie en sappelaars

Er wordt wat afgesjoemeld in Nederland. Minister Korthals van Justitie erkende onlangs dat de rijksrecherche het afgelopen half jaar tips heeft onderzocht over corruptie en dubieus handelen van 79 vooraanstaande politici en rechters. Daarbij zou het gaan om contacten met criminelen, laakbaar seksueel gedrag en misbruik van positie.

Scroll naar top