Maand: februari 2013

Participatiecontract

“Gaan we het nu hebben over het participatiecontract dat hier voor ons ligt. Een belangrijk moment! Een heuglijk moment ook, want als u het tekent, onderschrijft u als nieuwkomer de Nederlandse normen en waarden.”

Alleen anoniem reageer je scherp

“Welke gevaren ik loop wanneer ik onder mijn eigen naam reageer? Man man man, wat een vraag! Je kunt in dit land echt niet meer zeggen wat je wérkelijk denkt. Kijk naar Noord-Korea en China. Of neem die bloggers in Iran die onder hun eigen naam schreven.”

Over Valentijn en taalverloedering

14 februari 1913. Geachte mejuffrouw! Reeds sedert langen tijd heb ik u gadegeslagen en getracht u meer van nabij te leeren kennen. En hoe meer ik daarin slaagde, des te duidelijker ontwaarde ik dat gij goede, voortreffelijke eigenschappen bezit. Ja, dat gij een edel, achtenswaardig meisje zijt.

Een dankbare pispaal

Anton was anders. Hij had iemand uit de wijk verteld over zijn zorgen over zijn geaardheid, en daarmee zijn zwakte blootgegeven. Dat maakte hem tot een makkelijk slachtoffer. Een pispaal. Het begon met kleine pesterijen.

Scroll naar top